Mga sertipiko


Lisensya sa paghimo og pagkaon


Lisensya sa paghimo og pagkaon


lisensya sa pagmina sa jilin


ISO 4001


ISO 9001


ISO 22000


Ang sertipiko sa Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Hala


Ang sertipiko sa Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Hala


kosher